II Diecezjalna Pielgrzymka Służby Zdrowia do Suserza

​15 października do sanktuarium w Suserzu przybyli lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia. Przed cudownym obrazem Matki Bożej Suserskiej modlili się o potrzebne łaski w ich pracy. Mszy św. przewodniczył bp Józef Zawitkowski. Wykład o Bożym miłosierdziu wygłosił dr Paweł Grabowski, założyciel społecznego hospicjum w Nowej Woli na Podlasiu.

 

Dożynki 2016 Dobrów – Góry Dobrowskie

Odpust Suserski 2016

Odpust Suserski 2016 zgromadził liczne grono pielgrzymów m.in. z Gostynina, Żychlina, parafii Sanniki, parafii Pacyna i okolic.
W sumie zgromadziło się około trzech tysięcy pątników. Sumę odpustową celebrował  ks. Ryszard Kruszewski, dziekan gostyniński. Homilię wygłosił o. Grzegorz Bartosik OFMConv, kierownik Katedry Mariologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Dar Koronocji

Książkę „Dar Koronacji” która zawiera dokumentacje uroczystości można otrzymać pisząc na adres parafii: 

Parafia Wniebowzięcia NMP

Suserz 54

09-550 Szczawin Kościelny

tel./fax 24 235 13 77

Wizytacja Kanoniczna Suserz 2016

Wielkanoc 2016

l1010059
projekt: prof. S.Piędziejewskiego nawiązujący do Roku Miłosierdzia oraz do rocznicy Chrztu Polski

I Diecezjalna Pielgrzymka Służby Zdrowia

W sobotę 17 października, w przeddzień wspomnienia św. Łukasza, patrona lekarzy, odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka Służby Zdrowia. Z zaproszenia skorzystało ok. 100 osób. Lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia z terenu diecezji łowickiej modlili się przed obrazem Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Suserzu. Mszę św. odprawił bp Józef Zawitkowski. Po agapie wykład o zagrożeniach życia ludzkiego od poczęcia do śmierci wygłosił dr n. med. Olaf Czerniawski, prezes łódzkiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich.

Gość Niedzielny

Zdjęcia: Marcin Kowalik /Foto Gość

Dożynki 2015 parafii Suserz

Wizyta Biskupa Łowickiego w Gminie, w Szkole i w Domu Kultury

Odpust 2015 – Rocznica Koronacji

Artykuł oraz zdjęcia pochodzą z Gościa Niedzielnego

Previous Entries Next Entries