Intencje mszalne 16– 22 .03 – 2020 r.

Intencje mszalne 16– 22 .03 – 2020 r.

Poniedziałek:  17.00 + O nowe powołania kapłańskie.

Wtorek: 17.00 + Mariannę Lewandowską i Lecha, Józefa Lewandowskiego – u.pog.

Środa: 17.00  : Nowenna. -+ Irenę Pawłowską. + Grzegorza Bulskiego – u.pog.

Czwartek: 17.00 + Józefa kazimierskiego imien. – intencja rodziny. + Józefa i Zofię Orzechowskich.

Piątek: 17.00 + Teresę Pieńdziejewską – int. koleżanek.

Sobota: 17.00. + Martę, Brobisława i Jerzego Żabkę 7 r.śm – int. córki.

Niedziela: 08.00. + StefanaJaskułę 8 r.śm. oraz Henrykę i Zenona Jaskułów.10.00 + Tadeusza i Józefa Jóźwiak w r.śm. – int. Rodziny. 12.00 + Bogdana Kowalskiego imien. Bogdana Wojdeckiego i Łucję Traczykowską. + Janusza Różyckiego 2 r.śm. – int. żony i dzieci.

Ogłoszenia Duszpasterskie

 1. Prosimy o pobieranie list na zbiórkę ofiar za wywóz śmieci z cmentarza 25 zł. od rodziny( jeżeli w domu mieszkają dwie rodziny to każda płaci osobno). A także 20 zł. Od rodzin za ogrzewanie kościoła i prąd. Kwiaty zakupi parafia.

 2. Pamiętajmy o praktykach – W. Post . W piątki Droga Krzyżowa o 16.30 a Gorzkie Żale w niedziele po sumie.

 3. Słaba frekwencja na rekolekcjach…

 4. za tydzien zebranie Rodziców i dzieci I. Komunijnych po mszy św. o 10.00.

 5. W Gościu Niedzielnym min. „Bóg w czasach zarazy”.

.

Intencje mszalne 09– 15 .03 – 2020 r.

Intencje mszalne 09– 15 .03 – 2020 r.

Poniedziałek:  17.00 + O nowe powołania kapłańskie.

Wtorek: 17.00 + Tadeusza Ciechomskiego – u.pog. + Halinę Wyrwa – int. Cioci Marysi z Łuszczanowa z córkami.

Środa: 12.00  : Nowenna. -+ O łaskę zdrowia dla Henryki – int. Sióstr Oraz + Kazimierza Królikowskiego. + Stanisławę Staniaszek – u.pog.

Czwartek: 17.00 + Irenę Pawłowską – u.pog.

Piątek: 17.00 + Rozpoczęcie Rekolekcji - + Zdzisława Walkowskiego. + Wacława Rojek – u.pog.

Sobota: 10.00. + (Dzień spowiedzi). 10.00 o Łaskę zdrowia dla Grzegorza i opiek M.B.Suserskiej dla niego – int. Syna Marcina. 12.00 + Halinę Wyrwa – int. Przyjaciół ze Śląska. 17.00 + Wiesławę Śliwińską 7 r.śm. Int. Męża i dzieci.

Niedziela: 08.00. + Halinę Królikowską 9 r.śm. – int. córki z rodziną. 10.00 + Kazimierę i Henryka Szymańskich oraz Zofię i Władysława Wypych i Stanisławę Piotrowską. 12.00 (Zakończenie Rekolekcji) + Józefa Szałamachę 2 r.śm. Krzysztofa Szałamachę rodziców Ledzionów i zmar. z rodziny i opiekę Matki Bożej dla rodziny. + Kazimierza Wańtuchowicza 3 r.sm. Józefa, Mariannę, Jana Łuczaków i Mariusza Wasiaka – int. rodziny.

Ogłoszenia Duszpasterskie

 1. Prosimy o pobieranie list na zbiórkę ofiar za wywóz śmieci z cmentarza 25 zł. od rodziny( jeżeli w domu mieszkają dwie rodziny to każda płaci osobno). A także 20 zł. Od rodzin za ogrzewanie kościoła i prąd. Kwiaty zakupi parafia.

 2. Pamiętajmy o praktykach – W. Post . W piątki Droga Krzyżowa o 16.30 a Gorzkie Żale w niedziele po sumie. W piątek o 17.00 – rozpoczęcie rekolekcji. Dokładny plan jest zamieszczony także w gablocie ogłoszeniowej.

 3. Rodzice mają obowiązek dopilnowania dzieci i młodzieży odnośnie ich obecności na rekolekcjach.

 4. Dziś zebranie Rodziców i dzieci I. Komunijnych po mszy św. o 10.00. A a po 12.00 – zebranie dla kandydatów do Bierzmowania i ich rodziców.

 5. Dziś zbiórka – Ad Gentes – na pomoc misyjną zubożałym wspólnotom.

.

Intencje mszalne 02– 08 .03 – 2020 r.

Intencje mszalne 02– 08 .03 – 2020 r.

Poniedziałek:  17.00 + Int. własna.

Wtorek: 17.00 + O łaskę zdrowia dla Zygmunta Żakiety i opiekę M.B.Suserskiej.

Środa: 12.00  : Nowenna. -+ Halinę Wyrwa – intencja Koła Róźańcowego. Oraz + Tadeusza Ciechomskiego – u. pog.

Czwartek: 17.00 + Bogumiłę Tomczyk – u.pog.

Piątek: 17.00 + Mariannę Lewandowską i Lecha, Józefa Lewandowskiego.

Sobota: 17.00. + Henrykę Jabłońską 2 r.śm. Oraz Irenę Pawłowską.

Niedziela: 08.00. + Krzysztofa Zawadzkiego – int. Zuzanny i Aleksandry. 10.00 + Wiesława Maślankowskiego, Stanisława i Stanisławę Strzeleckich. 12.00 + Teresę i Stanisława Szymańskich i dziadków Jagiełło. + Wiesławę Osmolak r.śm – int. Rodziny. + Halinę Wyrwa – int. pracowników Agroturystyki w Holendrach.

Ogłoszenia Duszpasterskie

 1. Prosimy o pobieranie list na zbiórkę ofiar za wywóz śmieci z cmentarza 25 zł. od rodziny( jeżeli w domu mieszkają dwie rodziny to każda płaci osobno). A także 20 zł. Od rodzin za ogrzewanie kościoła i prąd. Kwiaty zakupi parafia.

 2. Pamiętajmy o praktykach – W. Post . W piątki Droga Krzyżowa o 16.30 a Gorzkie Żale w niedziele po sumie.

 3. Rekolekcje 13-15 marca za tydzień podamy plan szczegółowy.

 4. W przyszła niedzielę zebranie Rodziców i dzieci I. Komunijnych po mszy św. o 10.00. A a po 12.00 – zebranie dla kandydatów do Bierzmowania i ich rodziców.

 5. Za tydzień zbiórka – Ad Gentes – na pomoc misyjną zubożałym wspólnotom.

 6. Komunikat…

.

Intencje mszalne 24– 01 .03 – 2020 r.

Intencje mszalne 24– 01 .03 – 2020 r.

Poniedziałek:  17.00 + Int. własna.

Wtorek: 17.00 + Int. własna.

Środa: 12.00  : Popielec – Nowenna. -+ Halinę Wyrwa – u.pog.

Czwartek: 17.00 + Halinę Wyrwa – int. Jana Kwaśniewskiego z rodziną.

Piątek: 17.00 + Halinę Wyrwa – int. Marysi i Daniela.

Sobota: 17.00. + Teodora i Wiedława Maślankowskiego, rodziców Maślanków i Wróblewskich, Jana, Krystynę, Pawła Wróblewskich – int. rodziny.

Niedziela: 08.00. + Sławomira Komara 15 r.śm. Stefana i Mariannę Komar 9 r.śm. – int. Dzieci i rodzeństwa. 10.00 + Józefa Jóźwiak 25 r.śm. Barbarę i Marka Jóźwiak oraz dziadków i pradziadków. 12.00. + Damiana Kurkowskiego 28 r.urodzin i imienin i zmarłych z rodziny. Oraz int, dziękczynna o błogosławieństwo i dalsze łaski.

Ogłoszenia Duszpasterskie

 1. Zachęcamy do przekazania 1. procenta od podatku na rzecz Caritas Diecezji Łowickiej – przekazy do pobrania na stoliku pod chórem .

 2. Środa Popielcowa rozpoczyna W. Post . W piątki Droga Krzyżowa o 16.30 a Gorzkie Żale w niedziele po sumie.

 3. W przyszła niedziele taca na remonty kościołów

 4. W Gościu Niedzielnym min. „Już się w tej chorobie znalazłem” wypowiedź

 5. dr Mariana Zembaly.

.

Intencje mszalne 17– 23 .02 – 2020 r.

Intencje mszalne 17– 23 .02 – 2020 r.

Poniedziałek:  17.00 + Int. Własna.

Wtorek: 12.00 + pogrzeb śp. + Haliny, Janiny Wyrwa.

Środa: 17.00  : Nowenna. -+ O łaskę zdrowi dla Henryki. Oraz + Stanisława Cichosza i Stanisława Łepeckiego – u.pog.

Czwartek: 17.00 + Za Parafian

Piątek: 17.00 + Sabinę Sobczak. + Stanisławę Staniaszek – u.pog

Sobota: 17.00. +Marcina Krusińskiego 3. r.śm. Oraz Bogumiłę Tomczyk – u.pog.

Niedziela: 08.00. + Jadwigę Świtalską r.śm – int. Rodziny. 10.00 + Stanisława Nodzaka 3 r.śm. Apolonię, Jana Nodzak, Ewę i Stanisława, Stefana i Wiktora Wojciechowskich i ks. Franciszka Żeromskiego, dziadków Osmolaków i Nodzaków. 12.00. + Jerzego Borkowskiego 2 r.śm. Józefa Porosa 25 r.śm. i Henrykę Porosa .

Ogłoszenia Duszpasterskie

 1. W piątek – pierwsza rocznica śmierci ks. Bpa Alojzego Orszulika, pierwszego biskupa łowickiego .

 2. Prasa katolicka… są również do zabrania wartościowe książki na stoliku pod chórem.

 3. Należy pamiętać o przedłużeniu miejsc na cmentarzu…

 4. Są też kalendarze w obniżonej cenie.

.

Intencje mszalne 10– 16 .02 – 2020 r.

Intencje mszalne 10– 16 .02 – 2020 r.

Poniedziałek:  17.00 + Int. Własna – o nowe powołania do kapłaństwa.

Wtorek: 17.00 + O łaskę zdrowia i udaną operację dla Mieczysława.

Środa: 17.00  : Nowenna. -+ O łaskę zdrowi i umocnienie w chorobie za wstawiennictwem M.B.Suserskiej dla Elżbiety Szymańskiej – int. Córki Iwony. Oraz + Marka Jarosa – u. pog. I + Andrzeja Lewandowskiego – u. pog.

Czwartek: 17.00 . + Stanisławę Staniaszek – u. pog.

Piątek: 17.00 + Mariana Ledziona – u. pog. Oraz + Irenę Pawłowską – u. pog.

Sobota: 17.00. + Stanisława Miętkiewicza, rodziców Miętkiewiczów i rodzinę Michalskich.

Niedziela: 08.00. + Jana i Janinę Kożuchowskich, Jadwigę i Stefana

Krysztofiaków – int. z Kazimierkowa. 10.00.+ Stefanię i Anastazję, Władysławę i Józefa Wyrobek. 12.00. + Bogdana Kaszubskiego, rodziców Kaszubskich, dziadków Kaszubskich i Moraczewskich, Zofię i Stanisława Grzybowskich i dziadków Grzybowskich, Stefana Moraczewskiego i rodzinę Nowów. Oraz + Bolesława i Mariannę Józwik w r. śmierci.

Ogłoszenia Duszpasterskie

 1. We wtorek Światowy Dzień chorych – modlitwa nowennowa za chorych i cierpiących .

 2. Prasa katolicka, kalendarze na Nowy Rok. Do nabycia na stoliku pod chórem.

 3. W Gościu Niedzielnym min. „ min. „ Jak towarzyszyć chorym w cierpieniu.”

 4. Są też kalendarze w obniżonej cenie.

 5. Podziękowanie za wspólną modlitwę i serdeczne przyjęcia w rodzinach…

Intencje mszalne 03– 09 .02 – 2020 r.

Intencje mszalne 03– 09 .02 – 2020 r.

Poniedziałek:  17.00 + Int. własna.

Wtorek: 17.00 + O łaskę zdrowia dla Jadwigi – int. rodziny.

Środa: 17.00  : Nowenna. -+ O łaskę zdrowia dla Haliny – int. Przyjaciół. Oraz + Stanisława Cichosza i Stanisława Łepeckiego – u.pog.

Czwartek: 17.00 . + O łaskę zdrowia dla Teresy – int. rodziny.

Piątek: 17.00 + Mariannę Lewandowską i Lecha, Józefa Lewandowskiego.

Sobota: 17.00. + O Boże błog. Dla Doroty – int. męża.

Niedziela: 08.00. + Mariannę, Jana, Stanisława Dołowiec i Mirosława Brzozowskiego – int. z Dobrowa.10.00.+ Mariannę i Antoniego Ciechomskich i zmar. z rodziny. 12.00. + Jana i Janinę Kowalczyk oraz dziadków Kowalczyków i Paliwodów.

Ogłoszenia Duszpasterskie

 1. Dziś zbiórka na klasztory klauzurowe.

 2. Prasa katolicka, kalendarze na Nowy Rok. Do nabycia na stoliku pod chórem.

 3. W Gościu Niedzielnym min. „ Nowe wiadomości z życia Kościoła”.

 4. Niedziela adoracji N. Sakramentu.

 5. Wizyty Kolędowe: W poniedziałek- Moczydła i Pałac- proszę o pojazd na 14.00. We wtorek – Suserz Działkowicze – proszę o pojazd na 9.00.

.

Intencje mszalne 27– 02 .02 – 2020 r.

Intencje mszalne 27– 02 .02 – 2020 r.

Poniedziałek:  17.00 + Za kapłanów.

Wtorek: 17.00 + Henrykę Marciniak 12 r.śm – int. Córki Janiny z rodziną.

Środa: 17.00  : Nowenna. -+ Andrzeja Lewandowskiego. + Marianny Śnieć – u.pog – u.pog.

Czwartek: 17.00 . + Tadeusza Ciechomskiego. + Jana Podrażkę – u.pog.

Piątek: 17.00 + Jerzego Rymarkiewicza 20 r.śm. – int.rodziny.

Sobota: 17.00. + Mariusza Siedleckiego – int. kolegi.

Niedziela: 08.00. + Rodziców Machałów i dziadków Moraczewskich.10.00.+ Jerzego Wojciechowskiego, Mariannę i Antoniego Kowalskich i zmar. z rodz. Wojciechowskich. 12.00. + Janinę i Jana Kowalczyków i zmar. Z rodz. Kowalczyków i całej rodziny Paliwodów.

Ogłoszenia Duszpasterskie

 1. Po 20. latach mamy obowiązek odnowienia prawa do placowego na cmentarzu.

 2. Prasa katolicka, kalendarze na Nowy Rok. Do nabycia na stoliku pod chórem.

 3. W Gościu Niedzielnym min. „ Prowadzeni Słowem”.

 4. W przyszłą niedzielę urocz. Matki Bożej Gromnicznej – poświęcenie świec na mszach świętych.

 5. Wizyty Kolędowe: W poniedziałek- Suserz Wieś- proszę o pojazd na 14.00. W wtorek – Suserz po szosie – proszę o pojazd na 9.00 Środa – Szczawin Borowy Kolonia – proszę o pojazd na 9.00. W czwartek – Szczawin Borowy Wieś,- proszę pojazd na 9.00. W piątek- Łuszczanów I.- proszę o pojazd na 9.00. Sobota – Dobrów- proszę o pojazd na 9.00.

.

Intencje mszalne 20– 26 .01 – 2020 r.

Intencje mszalne 20– 26 .01 – 2020 r.

Poniedziałek:  17.00 + Int.własna.

Wtorek: 17.00 + Za kapłanów.

Środa: 17.00  : Nowenna. -+ Bogdana Jarosa. + Stanisławę Staniaszek – u.pog.

Czwartek: 17.00 . + Jana Podrażkę – u.pog.

Piątek: 17.00 + Mariannę Siedlecką– u.pog.

Sobota: 17.00. + Mariannę Lewandowską oraz + Lecha, Józefa Lewandowskiego – u.pog.

Niedziela: 08.00. + Bogumiłę Tomczyk- u.pog.10.00.+ Jana Mroczkowskiego, rodzinę Dzięgielewskich i Mroczkowskich. 12.00 + Stanisława Cichosza i Stanisława Łepeckiego – u.pog.

Ogłoszenia Duszpasterskie

 1. Dziś opłatek dla Wspólnoty Różańcowej po sumie.

 2. Prasa katolicka, kalendarze na Nowy Rok. Do nabycia na stoliku pod chórem.

 3. W Gościu Niedzielnym min. „O potrzebie modlitwy o jedność chrześcijan”.

 4. Nowy miesięcznik WPIS…

 5. Wizyty Kolędowe: W poniedziałek- Łuszczanów n. Dołku – proszę o pojazd na 14.00. W wtorek – … – Środa – Adamów Górny. proszę o pojazd na 14.00. W czwartek – Kamieniec i Raków,- proszę pojazd na 9.00. W piątek- Stanisławów- proszę o pojazd na 9.00. Sobota – Adamów- proszę o pojazd na 9.00.

.

Intencje mszalne 06 – 12 .01 – 2020 r.

Intencje mszalne 06 – 12 .01 – 2020 r.

Poniedziałek:  Objawienie Pańskie. – 10.00 + Stanisława Pietery – int. Od sąsiadów. 12.00 + Krzysztofa Zawadzkiego, Janusza i Janinę Wypych 16. r.śm oraz Zofię i Władysława Markiewicz.

Wtorek: 17.00 + Inten. Własna.

Środa: 17.00  : -+ Irenę Doleszczak – u.pog oraz + Zdzisława Walkowskiego – u.pog.

Czwartek: 17.00 . + O łaskę zdrowia dla Natalii i Boże błog. dla rodziców i wstawiennictwo M.B.Suserakiej.

Piątek: 17.00 + Stanisława Pietery – u.pog.

Sobota: 17.00. + Andrzeja Lewandowskiego. – int.u.pog.

Niedziela: 08.00. + O Boże błog. Dla rodziny i opiekę M.B.Suserskiej dla Gabrysi i Jagienki. 10.00 + Irenę, Stanisława i Michała Graczyk. 12.00 + Wiesława Tomczaka 2 r.śm. – int. Żony i dzieci.

Ogłoszenia Duszpasterskie

 1. W Trzech Króli taca na Dzieło Misyjne Kościoła.

 2. Prasa katolicka, kalendarze na Nowy Rok. Do nabycia na stoliku pod chórem.

 3. Opłatek dla ministrantów 12 stycznia po mszy św. o godz. 10.00.

 4. Poświęcenie kadzidła, kredy i mirry.

 5. Wizyta Kolędowa to święto w rodzinie… dziś Kazimierków proszę o pojazd na 14.00. W środę Góry Dobrowskie i Teodorów – proszę o pojazd na 9.00. W czwartek Holendry proszę pojazd na 9.00. W piątek Waliszewek- proszę o pojazd na 9.00. Sobota Waliszew proszę o pojazd na 9.00.

 6. Opłatek dla Koła Różańcowego 19. w niedzielę po sumie.

.

Previous Entries Next Entries