Odpust Suserski 2016

 

Odpust Suserski 2016 zgromadził liczne grono pielgrzymów m.in. z Gostynina, Żychlina, parafii Sanniki, parafii Pacyna i okolic.
W sumie zgromadziło się około trzech tysięcy pątników. Sumę odpustową celebrował  ks. Ryszard Kruszewski, dziekan gostyniński. Homilię wygłosił o. Grzegorz Bartosik OFMConv, kierownik Katedry Mariologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.