Zdjęcia i tekst nowenny do MB Suserskiej

 

Zdjęcia i tekst nowenny do MB Suserskiej zatwierdzony przez Kurię Łowicką